cross

מותגים

תפריט

כבלים וציוד נלווה למסכים

מפצל HDMI מקצועי 2 יציאות לכניסה אחת מבית SOFLY דגם HDSP2

סט עיינות אינפרא לשליטה ובקרה על מכשירים סמויים מבית LEXUS דגם INFRA-8