cross

מותגים

גימור משטח הכיריים

סוג הכיריים

רשתות הכיריים

רוחב הכיריים

סוג הפעלה

טיימר לכיבוי מתוזמן

תפריט

כיריים דומינו

כיריים דומינו אינדוקציה 36 ס"מ 2 מוקדים סדרת B_FREE מבית BARAZZA דגם 1PBF3ID

כיריים דומינו ברביקיו 40 ס"מ עצמאיות נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTFBQ

כיריים דומינו טפניאקי 40 ס"מ עצמאיות נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTFTK

כיריים דומינו אינדוקציה 40 ס"מ עצמאיות נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTFID

כיריים דומינו גז 40 ס"מ עצמאיות 2 מבערים נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTF2

כיריים דומינו גז 40 ס"מ עצמאיות מבער ווק בודד 4.7 KW נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTF1

כיריים דומינו ברביקיו 37 ס"מ בנויות נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTIBQ

כיריים דומינו טפניאקי 37 ס"מ בנויות נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTITK

כיריים דומינו אינדוקציה 37 ס"מ בנויות נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTIID

כיריים דומינו גז 37 ס"מ בנויות 2 מבערים נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTI2

כיריים דומינו גז 37 ס"מ בנויות מבער ווק בודד 4.7 KW נירוסטה 316 סדרת OUTDOOR מבית BARAZZA דגם 1PTI1

כיריים דומינו אינדוקציה 36 ס"מ 2 מוקדים סדרת B_FREE מבית BARAZZA דגם 1PBFID

כיריים גז דומינו 36 ס"מ 2 מבערים נירוסטה 304 סדרת B_FREE מבית BARAZZA דגם 1PBF2

כיריים גז 36 ס"מ מבער ווק בודד 5 KW נירוסטה 304 סדרת B_FREE מבית BARAZZA דגם 1PBF1

כיריים ברבקיו 36 ס"מ התקנה עליונה מבית Barazza דגם 1PBFBQ סדרת B-FREE

כיריים טפניאקי 36 ס"מ התקנה עליונה מבית Barazza דגם 1PBFTK סדרת B-FREE

כיריים דומינו

אינדוקציה,משטח קרמי,טפאן יאקי, פלנצ'ה, צ'יפסר, גריל.....  אידאלי עבור מטבחים 
עם שטח מוגבל או כאשר רק שני אזורי בישול נדרשים, כיריים דומינו ניתן להתקין גם זה לצד זה כדי ליצור אזור בישול מדהים המעיד על אמירה אישית