cross

מותגים

גימור משטח הכיריים

סוג הכיריים

רשתות הכיריים

רוחב הכיריים

סוג הפעלה

טיימר לכיבוי מתוזמן

תפריט

כיריים דומינו

כיריים גז 2 מבערי ווק 5 KW רוחב ארון 70 ס"מ מבית PITT cooking דגם Bromo גימור פליז מושחר

כירת גז מבער ווק 5 KW רוחב ארון 30 ס"מ מבית PITT cooking דגם Azuma גימור פליז מושחר

כיריים דומינו

אינדוקציה,משטח קרמי,טפאן יאקי, פלנצ'ה, צ'יפסר, גריל.....  אידאלי עבור מטבחים 
עם שטח מוגבל או כאשר רק שני אזורי בישול נדרשים, כיריים דומינו ניתן להתקין גם זה לצד זה כדי ליצור אזור בישול מדהים המעיד על אמירה אישית