cross

מותגים

תפריט

מגירות קירור

מגירות קירור/הקפאה/פרסקו מתחת לשיש נירוסטה 90 ס"מ 175 ליטר מבית FHIABA דגם UC2D90PO

מגירות קירור/הקפאה/פרסקו מתחת לשיש נירוסטה 75 ס"מ 141 ליטר מבית FHIABA דגם UC2D75PO

מגירות קירור/הקפאה/פרסקו מתחת לשיש נירוסטה 60 ס"מ 107 ליטר מבית FHIABA דגם UC2D60PO

מגירות קירור/הקפאה/פרסקו מתחת לשיש אינטגרלי 90 ס"מ 175 ליטר מבית FHIABA דגם UC2D90P

מגירות קירור/הקפאה/פרסקו מתחת לשיש אינטגרלי 75 ס"מ 141 ליטר מבית FHIABA דגם UC2D75P

מגירות קירור/הקפאה/פרסקו מתחת לשיש אינטגרלי 60 ס"מ 107 ליטר מבית FHIABA דגם UC2D60P